طراح جوان

tarrah-javan page backgroung

آموزش عملگرهای php


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

لطفا لحظه ای صبر کنید ...

آموزش عملگرهای php

1399/2/15


آموزش جمع در php

آموزش جمع در php

برای جمع دو عدد از ( + ) استفاده میکنیم، برای جمع دو عدد اول اعداد را داخل متغییر ها میریزیم و سپس متغییر ها را جمع میکنیم به مثال زیر دقت کنید، اول عداد 6 و 4 را به ترتیب در متغییر های a و b قرار داده ایم و سپس آنهارا جمع کرده ایم و جواب را برابر c قرار داده ایم و هنگام echo کردن c جواب برابر 10 میشود

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$a = 6;  
$b = 4;
$c = $a + $b;
echo $c;
?>  
</body>
</html>

آموزش تفریق در php

برای تفریق دو عدد از ( - ) استفاده میکنیم، برای تفریق دو عدد هم همانند جمع اول اعداد را داخل متغییر ها میریزیم و تغییر ها را تفریق میکنیم به مثال زیر دقت کنید، اول عداد 6 و 4 را به ترتیب در متغییر های a و b قرار داده ایم و سپس آنهارا از هم کم میکنیم و جواب را برابر c قرار داده ایم و هنگام echo کردن c جواب برابر 2 میشود

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$a = 6;  
$b = 4;
$c = $a - $b;
echo $c;
?>  
</body>
</html>

آموزش ضرب در php

برای ضرب دو عدد از ( * ) استفاده میکنیم، برای ضرب هم همانند دو آموزش قبل اول اعداد را داخل متغیر های a و b میریزیم و سپس متغییر هارا در هم ضرب میکنیم به مثال زیر دقت کنید جواب ضرب یا همان $c را echo کنیم جواب 24 خواهد بود .

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$a = 6;  
$b = 4;
$c = $a * $b;
echo $c;
?>  
</body>
</html>

آموزش تقسیم در php

برای تقسیم دو عدد از ( / ) استفاده میکنیم، برای تقسیم دو عدد اول اعداد را داخل متغییر ها میریزیم و تغییر ها را تقسیم میکنیم به مثال زیر دقت کنید، اول عداد 6 و 4 را به ترتیب در متغییر های a و b قرار داده ایم و سپس آنهارا بر هم تقسیم میکنیم و جواب را برابر c قرار داده ایم و هنگام echo کردن c جواب برابر 1.5 میشود

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$a = 6;  
$b = 4;
$c = $a / $b;
echo $c;
?>  
</body>
</html>

امیدوارم آموزش مفید واقع شده باشه

دانلود فایل ها

برای دانلود وارد اکانت خود شوید و یا از طریق ایمیل خود لینک دانلود را دریافت نمایید

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

نویسنده

tarrah-javan admin

محمد رحیمی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین آموزش ها مطلع شوید

کلمات کلیدی

عملگر های php

آموزش جمع و تفریق در php

آموزش ضرب و تقسیم در php

عملگر php

ساخت ماشین حساب با php محاسبات با php